Certyfikaty

Zrównoważone i racjonalne korzystanie z naszego środowiska jest jednym z najważniejszych wyzwań naszych czasów. Dlatego też ochrona środowiska jest jednym z głównych elementów naszej polityki przedsiębiorstwa. Każdego dnia staramy się działać odpowiedzialnie i spełniać najwyższe standardy ekologiczne. W związku z tym są nasze kleje, z myślą o ochronie środowiska i przetwórcy, regularnie sprawdzane na zawartość substancji szkodliwych.

Flyer Transportation

SIMALFA® została przetestowana i zcertyfikowana na substancje szkodliwe przez TÜV (LGA)

Nasze zaangażowanie ekologiczne jest nie tylko korzystne dla środowiska, ale również dla naszych Klientów. Jeśli dążycie Państwo do osiągnięcia „ecolabel” dla swoich produktów, to jesteście ze SIMALFA® na to najlepiej przygotowani.

Download
Flyer Transportation

SIMALFA®posiadaEco-Passport

Kleje SIMALFA® zostały przetestowane prze Instytut Hohenstein (Eco-Passport) na zawartość substancji szkodliwych i wpływu na środowisko. Wynik testu: nie zostały przekroczone wszelkie dopuszczalne wartości i kryteria.

Download